Warning: A non-numeric value encountered in /home/db022400/michellebarath_com/www_root/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Me, Myself and I

Illustration of the first thing I see in the mirror everyday in the morning

I guess you have already seen this one as it is the picture I use most often. It’s just so positive.

Predpokladám, že už ste tento obrázok videli, keďže to je obrázok, ktorý používam najčastejšie. Páči sa mi, aký je pozitívny.

You will find out that the things which are most worthy are the ones that take a lot of time to accomplish. Why? Because they take a lot of time to accomplish and not everyone is able to do that.

Zistíte, že veci, ktoré sú najvzácnejšie sú tie, ktoré zaberú veľa času, kým ich zdoláme. Prečo sú to práve tie? Lebo zaberú mnoho času a nie každý ich dokáže preto zdolať.

The newest picture, I’ve drawn it just a moment ago. It’s occurred to me today that as everybody’s changing, I would need an update too.

Najnovší obrázok, nakreslila som ho pred chvíľou. Ako všetci sa menia, tak aj ja som už potrebovala novšiu verziu.

Another style of drawing again. Moreover, sometimes I feel I am at a wrong place where people don’t speak my language. So this was just the feeling of the moment.

Iný štýl kresby. A k vysvetleniu obrázka – niekedy mám pocit, že som na nesprávnom mieste, kde ľudia nehovoria mojim jazykom. Takže toto bol taký pocit danej chvíle.

This one was just for fun. I was trying a different style of drawing and by coincidence, my husband asked me to draw him as well. So here it is.

Toto som nakreslila z dlhej chvíle pre zábavu. Je to iný štýl kresby. V tom čase ma môj drahý manžel požiadal, aby som ho nakreslila tiež, tak tuto to je.

I did this picture last year in August. That’s exactly when I started drawing people at all. My friend asked me (or I asked her, I don’t remember it exactly :D) to make wedding invitations for her and she wanted with illustrations. Don’t worry, the illustration on the invites looks way better than this.

Tento obrázok som nakreslila minulý rok v auguste. To bolo, keď som len začala kresliť ľudí. Tak som musela vyskúšať aj seba!